Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia

Partner Merytoryczny Środa XXI
 
ZAPRASZAMY

Kilka Słów o Szkole

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej jest niepubliczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
Szkoła używa nazwy: Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wielkopolska.
Organem prowadzącym jest Środa XXI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Centrum Edukacji Artystycznej, jednostkę realizującą zadania z zakresu sprawowania nadzoru.
Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele.
Kształcimy dzieci w dwóch cyklach, czteroletnim i sześcioletnim.
Pragniemy rozwijać świadomych odbiorców sztuki już od najmłodszych lat, dlatego do naszej szkoły zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
W ramach zajęć oferujemy do wyboru następujące specjalności:

Instrumenty Dęte

flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka.

Instrumenty Klawiszowe

fortepian, akordeon.

Instrumenty Strunowe, Smyczkowe i Szarpane

skrzypce, wiolonczela, gitara.

Oferta Edukacyjna

Nasza szkoła jest placówką niepubliczną, która ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.  Kształcimy wychowanków w dwóch cyklach:

  1. sześcioletnim- grupy wiekowo młodsze (uczniowie w wieku od 6 do 9 lat)
  2. czteroletnim- grupy wiekowo starsze (uczniowie w wieku od 8 do 16 lat).

Obowiązki Ucznia

W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie realizują programy zgodne ze Szkolnym Planem Nauczania i realizowanym cyklem kształcenia, między innymi z Instrument główny, Fortepian dodatkowy, Rytmikę, Kształcenie słuchu, Zajęcia z akompaniatorem, Audycje muzyczne, Chór, orkiestrę lub zespół instrumentalny.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna
I stopnia w Środzie Wielkopolskiej.

Ul. J.H. Dąbrowskiego 50
63-000 Środa Wlkp.
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Henryka Dąbrowskiego)

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

Egzaminy wstępne

Informujemy, że dnia 12 czerwca 2018r. o godz. 18:00 w siedzibie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Kasztanowy Ogród" przy ul. 17 Września 10 w Środzie Wielkopolskiej odbędą się przesłuchania kandydatów do Niepublicznej Szkoły...

Informacje

Informacje: - opłata miesięczna za naukę w szkole wynosi 400 zł, - przesłuchania kandydatów odbędą się w czerwcu, termin zostanie ustalony, - podania o przyjęcie kandydata do szkoły można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Spółki...

Spotkanie Informacyjne dla kandydatów i rodziców

Na najbliższym spotkaniu które odbędzie się dnia 25.04.2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej będą mieli Państwo możliwość: -Zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły -Uczestniczyć w prezentacji instrumentów -Konsultować się z pedagogami...

Kontakt

tel. 61 28 53847

tel. kom. 783 888 045

e-mail: szkolamuzyczna@sroda21.eu

.