Rok szkolny 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020 NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŚRODZIE WLKP                                                                                                                                                                         
 
 
II SEMESTR 2 STYCZNIA 2020 r-26 CZERWCA 2020 r.  
           
Egzaminy semestralne 23 stycznia 2020  
 
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 24 stycznia 2020  
Koncert Noworoczny 25 stycznia 2020  
Ferie zimowe 27 stycznia 2020-9 lutego 2020 r.  
Przerwa świąteczna 9 kwietnia 2020 – 13 kwietnia 2020  
Egzaminy promocyjne i końcowe 20.05.2020-12.06.2020  
Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2020  
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020  
Dni ustawowo wolne 01.05.2020, 11.06.2020