E

mgr Marta Gorczyca

Dyrektor Szkoły

Nauczycielka muzyki, magister sztuki na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Od 17 lat pracuje z dziećmi prowadząc zajęcia umuzykalniające oraz wokalne. W środowisku lokalnym prowadziła liczne chóry oraz zespoły, z którymi biorąc udział w  wielu konkursach niejednokrotnie osiągała sukcesy. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku logopedia w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wlkp. oraz kursu  kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki co wykorzystuje na co dzień pracując również  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stale rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu edukacji muzycznej, muzykoterapii, emisji głosu i pedagogiki specjalnej. Stanowisko dyrektora Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej objęła z dniem 1 lipca 2022 r.

E

Dr Bartłomiej Marusik

Gitarzysta, kompozytor, pedagog i aranżer.

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Na tej samej uczelni obronił także doktorat z zakresu improwizacji na gitarze klasycznej. Swoje zainteresowania muzyką klasyczną poszerzył również o znajomość muzyki latynoamerykańskiej, jazzu oraz flamenco, czego owocem jest płyta „Stratomusicus”, a także o umiejętność interpretacji muzyki dawnej na instrumentach historycznych (gitara barokowa). Autor wielu wydawnictw nutowych oraz podręcznika do nauki improwizacji dla początkujących gitarzystów. Miniatury gitarowe i Miniatury gitarowe cz.II autorstwa B.Marusika znalazły się na liście publikacji zakupionych przez Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2018/2019. Wiele z kompozycji Marusika to obowiązkowy program na gitarowych konkursach wykonawczych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, np. kłodzka Gitariada czy Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy w Trzęsaczu. Bartłomiej Marusik był także inicjatorem powstania ogólnopolskiego zespołu gitarowego Dusznickie Aniołki, który wykonywał aranżacje znanych hitów muzyki rozrywkowej w opracowaniu Marusika. Zespół ten zdobywał nagrody na każdym konkursie, w którym brał udział, a także koncertował w różnych miastach Polski. B.Marusik jest również założycielem i liderem poznańskiego zespołu Amor Con Chordes specjalizującego się w wykonawstwie tradycyjnej muzyki dawnej z różnych regionów Europy. B.Marusik jest też cenionym pedagogiem. W 2017 roku otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Uczniowie B.Marusika są laureatami konkursów gitarowych w Polsce i zagranicą (Czechy, Słowacja, Austria), a on sam jest bardzo częstym gościem różnego rodzaju seminariów, sympozjów, kursów i warsztatów gitarowych w całym kraju, gdzie prowadzi lekcje pokazowe, wykłady i gra koncerty. Jest również jurorem na wielu konkursach gitarowych (min. w Kłodzku, Trzęsaczu, Świebodzinie, Bystrzycy Kłodzkiej, Zielonej Górze, Koszalinie, Międzyrzecu Podlaskim i wielu innych).

E

mgr Marta Lis

Nauczyciel gry na skrzypcach.

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. J. Kaliszewskiej „Szkoły Talentów”, ukończyła studia z wyróżnieniem w klasie skrzypiec Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest zdobywczynią pierwszych nagród na najważniejszych konkursach skrzypcowych w Polsce (Konkurs Skrzypcowy im. A. Januszajtis w Gdańsku czy Konkurs Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie), laureatką niemal 40 konkursów o zasięgu krajowymi międzynarodowym. Ma na swoim koncie występy m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, NOSPR w Katowicach, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Filharmonii Zielonogórskiej czy Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Uczestniczka European Chamber Music Academy oraz warsztatów z autorytetami środowiska muzycznego takimi jak choćby: C. Brown, A. Gębski, M. Vaiman, B. Nizioł, X. Wang, M. Urbaniak-Lisik, A. Bielov, E. Sinaisky, Z. Pilch, A. Tait, H. Kraggerud, P. Fischer, D. Grant, P. Prause, J. Talich, D. Stabrawa. Pochodną osiągnięć artystycznych skrzypaczki są otrzymane przez nią liczne stypendia m.in.: Nagroda Miasta Poznania, Stypendium Prezydenta Miasta Leszna, Stypendium Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu, Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Aktualnie Marta Lis gra na instrumencie wykonanym przez polskiego lutnika Wojciecha Topę.

 

E

Rafał Romanicz

Nauczyciel kształcenia słuchu, audycji muzycznych, rytmiki, zajęć wokalno-aktorskich

Absolwent na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Absolwent na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej w kierunku wokalistyka Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

E

mgr Agata Pankiewicz

Nauczyciel gry na fortepianie

W NSM I st. w Środzie Wielkopolskiej uczy gry na fortepianie.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Instrumentalnym. Uzyskała tytuł magistra sztuki w specjalności fortepian.
.

E

mgr Aleksandra Olkiewicz

Nauczyciel kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych oraz chóru

w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej uczy kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych oraz chóru. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, studiów I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki specjalizacji rytmika. Ukończyła również studia I i II stopnia na kierunku edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalizacji dyrygentura chóralna na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.  Uczy także gry na instrumentach klawiszowych w szkole muzycznej Yamaha w Poznaniu.

.

E

Małgorzata Frąckowiak

Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych

Specjalista ds. Marketingu i Handlu,  wieloletni dziennikarz i fotoreporter. Obecnie, w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp., pracuje na stanowisku: Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych, w sekretariacie.
.

E

mgr Szymon Chorobiński

Nauczyciel gry na fortepianie

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, w klasie fortepianu dr P. Witka oraz absolwent studiów magisterskich na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej w kierunku wokalistyka. Od 2018 roku pracuje na poznańskiej uczelni jako pianista-akompaniator w Instytucie Wokalistki. Obecnie jest także nauczycielem nauki gry na fortepianie w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp.

Klaudia Gałecka

Nauczyciel gry na fortepianie.

Absolwentka studiów licencjackich specjalności: fortepian na Wydziale Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Studentka studiów magisterskich na tejże akademii. Pracuje również jako akompaniatorka i nauczycielka gry na fortepianie w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego.