Rok szkolny 2022/2023

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 (I półrocze)

I PÓŁROCZE:  1 WRZEŚNIA 2022 r. – 27 STYCZNIA 2023 r.  
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 1 WRZEŚNIA 2022 r.  
 
ZEBRANIE OGÓŁU RODZICÓW (WYBÓR RADY RODZICÓW) WRZESIEŃ 2022 r.  
WYBÓR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WRZESIEŃ 2022 r.  
KONCERT UCZNIÓW NSM I ST. (AULA SZKOLNA) WRZESIEŃ 2022 r.  
KONCERT W BAZYLICE MNIEJSZEJ 21 PAŹDZIERNIK 2022 r. g. ≈ 19:15  
SPOTKANIA Z ARTYSTAMI PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2022 r.  
DNI USTAWOWO WOLNE 1 i 11 PAŹDZIERNIK 2022 r.  
PLANOWANY WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO – POZNAŃ – „Madagaskar” 7 GRUDZIEŃ 2023 r. (seans g.18)  
KONCERTY ŚWIĄTECZNE GRUDZIEŃ 2023 r.  
 

USTALENIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH (I PÓŁROCZE)

PROPONOWANYCH

15 GRUDZIEŃ 2022 r.  
SPOTKANIA Z RODZICAMI GRUDZIEŃ 2022 r.  
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 – 31 GRUDNIA 2022 r.  
DNI USTAWOWO WOLNE 6 STYCZNIA 2023 r.  
WYSTAWIENIE OCEN ZA I PÓŁROCZE 10 STYCZNIA 2023 r.  
KONCERTY NOWOROCZNE STYCZEŃ 2023 r.  

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA

(I PÓŁROCZE)

19 STYCZNIA 2023 r.