Rok szkolny 2023/2024

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 (I półrocze)

I PÓŁROCZE:  4 WRZEŚNIA 2023 r. – 31 STYCZNIA 2024 r.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 WRZEŚNIA 2023 r.

 
 

ZEBRANIE OGÓŁU RODZICÓW (WYBÓR RADY RODZICÓW)

WRZESIEŃ 2023 r.

 

WYBÓR SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WRZESIEŃ 2023 r.

 

KONCERT UCZNIÓW NSM I ST. (AULA SZKOLNA)

WRZESIEŃ 2023 r.

 

KONCERT W BAZYLICE MNIEJSZEJ

 15 WRZEŚNIA 2023 r.

 

SPOTKANIA Z ARTYSTAMI

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2023 r.

 

DNI USTAWOWO WOLNE

1 LISTOPAD 2023 r.

 

KONCERTY ŚWIĄTECZNE

GRUDZIEŃ 2023 r.

 
 

USTALENIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH (I PÓŁROCZE)

PROPONOWANYCH

15 GRUDZIEŃ 2023 r.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

GRUDZIEŃ 2023 r.

 

WYSTAWIENIE OCEN ZA I PÓŁROCZE

18 STYCZNIA 2024 r.

 

KONCERTY NOWOROCZNE

STYCZEŃ 2024 r.

 

RADA PEDAGOGICZNA KLASYFIKACYJNA

(I PÓŁROCZE)

25 STYCZNIA 2024 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

12-25 LUTY 2024 r.