Rok szkolny 2020/2021

Do pobrania:

Kalendarz Roku Szkolnego – II semestr 2020-2021, pdf

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŚRODZIE WLKP.                                                                                                                                                                           
   
   
II SEMESTR:  4 STYCZNIA 2021 r. – 25 CZERWCA 2021 r.    
           
Ferie zimowe 4 stycznia 2021 – 17 stycznia 2021    
   
Wystawianie ocen śródrocznych 22 stycznia 2021    
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 28 stycznia 2021    
Koncert wiosenny marzec – kwiecień 2021    
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021    
Egzaminy promocyjne i końcowe 20.05.2021 – 11.06.2021    
Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2021    
   
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021    
Dni ustawowo wolne 03.05.2021, 03.06.2021