Informacje Dla Kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej na rok szkolny 2023/2024 mogą składać wnioski w terminie od 01.03.2023 r. do 13 czerwca 2023 r.

Kwalifikacje/przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego (badania przydatności), który odbędzie się 13 czerwca 2023 r. od godziny 17:00, w budynku szkoły, aula szkolna na parterze.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

Link do pobrania PODANIA/WNIOSKU:  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/01/PODANIE-WNIOSEK-z-word-na-pdf.pdf

Zaświadczenie lekarskie, plik PDF:  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp..pdf

Zaświadczenie lekarskie, plik doc.: https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp..doc