Informacje Dla Kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej na rok szkolny 2023/2024 mogą składać wnioski w terminie od 01.03.2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego (badania przydatności), który odbędzie się w terminie od 19-22 czerwca 2023 r.  (Dokładny termin i godzina będzie podana do publicznej wiadomości w kwiecień/maj 2023 r.)

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

Link do pobrania PODANIA/WNIOSKU:  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/01/PODANIE-WNIOSEK-z-word-na-pdf.pdf