Informacje Dla Kandydatów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2024/2025 mogą składać wnioski/podania w terminie od 01.03.2024 r. do 11 czerwca 2024 r.  Kwalifikacje/przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego (badania przydatności), który odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 r. od godziny 17:00. Godzina kwalifikacji/przesłuchania zostanie przyporządkowana kandydatom, którzy zostaną powiadomieni po uprzednio złożonym wniosku/podania.

Bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w auli szkolnej.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Dopuszcza się przyjęcie ucznia w innym wieku po rozpatrzeniu przyczyn i sytuacji ubiegającej się osoby.

 

Link do pobrania PODANIA/WNIOSKU, PDF :  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/PODANIE-WNIOSEK-NSM-I-ST.-SRODA-WLKP.pdf

Zaświadczenie lekarskie, plik PDF: https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp.pdf

Zaświadczenie lekarskie, plik doc.: https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp.doc