Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej na rok szkolny 2023/2024 mogą składać wnioski w terminie od 01.03.2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego (badania przydatności), który odbędzie się w terminie od 19-22 czerwca 2023 r.  (Dokładny termin i godzina będzie podana do publicznej wiadomości w kwiecień/maj 2023 r.)

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

Podanie/wniosek do pobrania:  https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2023/01/PODANIE-WNIOSEK-z-word-na-pdf.pdf

 

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów

Szkoła organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów przed egzaminem, który odbędzie się w czerwcu 2023 r. (Dokładna data i godzina podana będzie w kwiecień-maj 2023 r.)
W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.

 

 

LINK DO FILMU O SZKOLE: https://www.facebook.com/nsmsroda/posts/4284135711616430

 

– Nauka dla dzieci i młodzieży w wieku 6/7-16 lat odbywa się w trybie 4-letnim (klasy I-IV) i w trybie 6-letnim (klasy I-VI). Koszt 400 zł miesięcznie.

– Zapraszamy także dzieci w wieku przedszkolnym, 5/6 lat, do tzw. „zerówki”, w której dzieci przygotowują się do późniejszej nauki w szkole muzycznej.  Koszt 200 zł miesięcznie.

— Pamiętaj, jeśli lubisz muzykę, jeśli chcesz rozwijać swoje talenty, jeśli Twoje dziecko wykazuje zainteresowanie i zdolności gry na instrumencie (gitara, fortepian, skrzypce), …to warto zrobić wszystko, by talent się nie zmarnował. Czeka na Was wspaniała i doświadczona kadra. Zapisz się!