Rekrutacja

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2024/2025 mogą składać wnioski/podania w terminie od 01.03.2024 r. do 11 czerwca 2024 r.  Kwalifikacje/przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego (badania przydatności), który odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 r. o od godziny 17:00. Godzina kwalifikacji/przesłuchania zostanie indywidualnie przyporządkowana kandydatom, którzy zostaną powiadomieni po uprzednio złożeniu wniosku/podania.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

Bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w auli szkolnej.

 

Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz nie więcej niż 10 lat.

Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Dopuszcza się przyjęcie ucznia w innym wieku po rozpatrzeniu przyczyn i sytuacji ubiegającej się osoby.

 

Podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie do pobrania w załączniku poniżej.

 

Podanie/wniosek do pobrania, PDF: https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/PODANIE-WNIOSEK-NSM-I-ST.-SRODA-WLKP.pdf

 

Zaświadczenie lekarskie, wzór do pobrania:

Plik PDF:

https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp.pdf

 

Plik Word/Doc.:

https://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zaswiadczenie-lekarskie-do-NSM-I-St.-Sroda-Wlkp.doc

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów

Szkoła organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów przed egzaminem, który odbędzie się w maju 2024 r. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości w odpowiednim czasie.

W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym jest bezpłatne, ale nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.

 

 

LINK DO FILMU O SZKOLE: https://www.facebook.com/nsmsroda/posts/4284135711616430

 

– Nauka dla dzieci i młodzieży w wieku 6/7-16 lat odbywa się w trybie 4-letnim (klasy I-IV) i w trybie 6-letnim (klasy I-VI). Koszt 450 zł miesięcznie.

– Zapraszamy także dzieci w wieku przedszkolnym, 5/6 lat, do tzw. „zerówki”, w której dzieci przygotowują się do późniejszej nauki w szkole muzycznej.  Koszt 230 zł miesięcznie.

— Pamiętaj, jeśli lubisz muzykę, jeśli chcesz rozwijać swoje talenty, jeśli Twoje dziecko wykazuje zainteresowanie i zdolności gry na instrumencie (gitara, fortepian, skrzypce), …to warto zrobić wszystko, by talent się nie zmarnował. Czeka na Was wspaniała i doświadczona kadra. Zapisz się!