Kurs przygotowawczy

Szkoła organizuje kurs przygotowawczy, który odbywa się na początku czerwca przed egzaminem.
W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Szkoły.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.

Bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów na rok 2022/2023 odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca 2022 r., o godz. 17:00 w auli szkolnej na parterze.