Kurs przygotowawczy

Szkoła organizuje kurs przygotowawczy, który odbywa się na początku czerwca przed egzaminem.
W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Szkoły.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.