Kurs przygotowawczy

Szkoła organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów przed egzaminem, który odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w auli szkolnej.

W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym jest bezpłatne, ale nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.