Regulamin

RADA RODZICÓW 2021/2022

Przedstawiciele Rady Rodziców

Marta Ryll – przewodniczący Rady Rodziców,

Grażyna Jaskuła  – zastępca przewodniczącego RR,

Karolina Binarsch-Ratajska – sekretarz RR,

Maria Bylebył – skarbnik RR.

Regulamin Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców