RADA RODZICÓW 2023/2024

Przedstawiciele Rady Rodziców

Marta Ryll – przewodnicząca RR

Marta Klofta – zastępca przewodniczącej RR

 Elżbieta Marcinkowska – sekretarz RR

 Magdalena Golec – skarbnik RR

 

 

Regulamin Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców