Regulamin RADA RODZICÓW 2020/2021

Przedstawiciele Rady Rodziców

1. Klofta Rafał – Przewodniczący
2. Jaskuła Grażyna – Zastępca Przewodniczącego
3. Konieczka Małgorzata – Sekretarz
4. Grześkowiak Paulina – Skarbnik

Regulamin Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców