RADA RODZICÓW 2022/2023

Przedstawiciele Rady Rodziców

Marta Ryll – przewodnicząca RR

Karolina Binarsch-Ratajska – zastępca przewodniczącej RR

Robert Osinski – sekretarz RR

Magdalena Golec – skarbnik RR

 

 

Regulamin Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców