Oferta

Szkoła prowadzi naukę tylko w zakresie przedmiotów artystycznych, w dwóch cyklach kształcenia:

1) sześcioletnim – grupy wiekowo młodsze (uczniowie 6 – 9 lat);

2) czteroletnim – grupy wiekowo starsze (uczniowie 8 – 16 lat).

Szkoła jest niepubliczną placówką oświatową, o uprawnieniach szkoły publicznej.
Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.

Szkoła prowadzi jeden dział nauczania- Dział Instrumentalny o następujących specjalnościach:

Instrumenty Klawiszowe:

fortepian

Instrumenty Strunowe, Smyczkowe i Szarpane:

skrzypce, gitara, wiolonczela

 

Instrumenty dęte: flet poprzeczny

 

Istnieje możliwość wprowadzenia innych specjalizacji, zgodnie z zapotrzebowaniem ucznia.