SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

1. Marusik Olga – Przewodnicząca
2. Zandrowicz Gabriela – Zastępca Przewodniczącej
3. Marusik Igor – Sekretarz

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego