Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. – podstawowe procedury postępowania

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich mgr Marta Gorczyca dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I St. w Środzie Wlkp. z dniem 15.02.2024 r. wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Poniżej w formacie PDF do pobrania Standardy Ochrony Małoletnich w Niepublicznej Szkole Muzycznej oraz akt prawny:

Akt Prawny – Spis

Standardy Ochrony Małoletnich w NSM I St. w Środzie Wlkp.