2Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2024/2025

do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp.

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 11.06.2024r. – przedstawia się niniejszą listę:

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Imię i nazwisko

kandydata

 

 

 

Instrument

 

Przyjęto

 

Do klasy/cykl

 

 

1 Dźwiniel Jan Fortepian     I C6
2 Zbytniewski Filip Gitara              I C4
3 Zbytniewska Maja Fortepian     I C6
4 Jambor Sara Fortepian               I C4
5 Nasiłowski Alex Henryk Fortepian               I C4
6 Małgowska Oliwia Fortepian              I C4
7 Sikorski Kosma Fortepian             I C4
8 Kroczyńska Aleksandra Fortepian             I C4
9 Radzińska-Socha Daria Fortepian     I C6
10 Oleksiewicz Nina Fortepian     I C6
11 Rudzki Orest Gitara     I C6
12 Szyszka Wojciech Gitara     I C6
13 Jankowska Marianna Wiolonczela     I C6
14 Dobrzańska Pola Marta Skrzypce     I C6
15 Jankowska Zuzanna Wiolonczela               I C4
16 Kovalska Mariana Fortepian               I C4
17 Szafraniak Gabriela Martyna Fortepian              I C4
18 Kozina Daria Fortepian               I C4

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy programowo wyższej niż pierwsza na rok szkolny 2024/2025 do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp.

Na podstawie protokołu Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11.06.2024r. – przedstawia się niniejszą listę:

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Imię i nazwisko

kandydata

 

 

 

Instrument

 

Przyjęto

klasa/cykl

 

 

Liliana Rydlewska Skrzypce Przyjęto do     kl. III C6

 

 

 

 

Listy opublikowano zgodnie z podstawą prawną:
Dz.U. z 22 lutego 2023 r. poz. 555, tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Art. 9.
  1. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.