ZOSTAŃ LAUREATEM KONKURSU INSTRUMENTALNEGO

Zapraszamy do kolejnego konkursu wewnątrzszkolnego. Szkolny Konkurs Instrumentalny jest przeznaczony dla wszystkich uczniów NSM I Stopnia  w Środzie Wielkopolskiej. Konkurs odbędzie się 27 maja 2021 w auli szkolnej. 

Przesłuchania są jednoetapowe i będą przeprowadzone w dwóch kategoriach:

  • Grupa I – kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz kl. I cyklu czteroletniego

  • Grupa II – kl. III i V cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykonania jednego utworu o charakterze miniatury instrumentalnej solo lub z akompaniamentem. Utwór należy wykonać z pamięci, a czas jego trwania nie powinien przekroczyć 2 minut. Występy uczestników będzie oceniać jury składające się z nauczycieli NSM I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej.            

W konkursie przewidziane są nagrody dla laureatów oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników.                                                      Występy dzieci będą nagrywane i fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły.

Ze względu epidemiologicznych i kontynuację nauki zdalnej, termin konkursu przeniesiono na 27 maja 2021r. Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.