SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

1. Zandrowicz Gabriela- Przewodniczący
2. Marusik Olga- Zastępca Przewodniczącego
3. Kasperska Kinga- Sekretarz

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego