Informacje:

– opłata miesięczna za naukę w szkole wynosi 400 zł,
– przesłuchania kandydatów odbędą się w czerwcu, termin zostanie ustalony,
– podania o przyjęcie kandydata do szkoły można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2, lub w siedzibie Spółki Środa XXI (organ prowadzący) przy ul. Plac Zamkowy 1 
– dokumenty prosimy składać w w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2 lub siedzibie w siedzibie Spółki Środa XXI przy ul. Plac Zamkowy 1 (organ prowadzący)
– w sprawie doboru instrumentu odbywać się będą indywidualne konsultacje z wykładowcami,
– zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w godzinach popołudniowych, w czasie ustalonym indywidualnie z rodzicem,
– w pierwszym roku nauki przewidujemy łącznie 5 godzin lekcyjnych zajęć, z czego 2 lekcje obejmować będą naukę gry na wybranym instrumencie, a 3 lekcje obejmować będą zajęcia z kształcenia słuchu, rytmikę, na kolejnych etapach zajęcia z chóru, audycje.