Informacje:

– opłata miesięczna za naukę w szkole wynosi 400 zł,
– przesłuchania kandydatów odbędą się w czerwcu, termin zostanie ustalony,
– podania o przyjęcie kandydata do szkoły można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2, lub w siedzibie Spółki Środa XXI (organ prowadzący) przy ul. Plac Zamkowy 1
– dokumenty prosimy składać w w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów 2 lub siedzibie w siedzibie Spółki Środa XXI przy ul. Plac Zamkowy 1 (organ prowadzący)
– w sprawie doboru instrumentu odbywać się będą indywidualne konsultacje z wykładowcami,
– zajęcia grupowe (teoria) w szkole odbywają się zgodnie z harmonogramem w godzinach popołudniowych, natomiast zajęcia indywidualne (nauka gry na instrumencie) odbywają się także w godzinach popołudniowych, czasie ustalonym indywidualnie z rodzicem,
– w pierwszym roku nauki jest około 5 godzin lekcyjnych zajęć, z czego 2 lekcje obejmują naukę gry na wybranym instrumencie, a 3 lekcje obejmują zajęcia z teorii (kształcenie słuchu, podstawy rytmiki, na kolejnych etapach zajęcia z chóru, audycje muzyczne

Więcej informacji pod linkiem: https://nsmsroda.pl

Bieżące informacje: https://nsmsroda.pl/rekrutacja/

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej jest niepubliczną szkołą artystyczną, o uprawnieniach szkoły publicznej, dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Kosynierów 2 (w dawnym internacie Zespołu Szkół Rolniczych)
Organem prowadzącym jest Środa XXI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Centrum Edukacji Artystycznej, jednostkę realizującą zadania z zakresu sprawowania nadzoru.
Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani nauczyciele.
Kształcimy dzieci w dwóch cyklach, czteroletnim i sześcioletnim.
Pragniemy rozwijać świadomych odbiorców sztuki już od najmłodszych lat, dlatego do naszej szkoły zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Kontakt

Dyrektor tel.: 661-150-580

Sekretariat tel:. 783-888-017