Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej zaprasza swoich uczniów na Bal Karnawałowy, który odbędzie się

w czwartek 8 lutego 2024 r. w godzinach 17:00-19:00.

Mile widziane przebranie – stroje karnawałowe lub stroje bohaterów książek, bajek, filmów.

To będzie wyjątkowe i radosne spotkanie.

*Zajęcia grupowe i indywidualne przed i po baliku odbywają się zgodnie z planem.

Jeśli ktoś nie będzie chciał uczestniczyć w baliku, to w godzinach 17-19 uczestniczy w zajęciach indywidualnych, zgodnie ze swoim planem gry na instrumencie.

Odbiór dzieci/uczniów ze szkoły – osobisty przez Rodziców lub Opiekunów.