Uczniów klas I i II Cyklu 6-letniego oraz klasy I Cyklu 4-letniego zapraszamy do wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno-technicznego „Ekologiczny instrument muzyczny”.

UWAGA! Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i powrót do nauki w trybie zdalnym, nastąpiła zmiana daty w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Ekologiczny instrument muzyczny”. Wydłużono terminy konkursu. Pracę można oddać do 17 maja 2021 r. w sekretariacie (praca zdalna tel. 783888017), a ogłoszenie wyników nastąpi 20 maja 2021 r. Daty mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY
„EKOLOGICZNY INSTRUMENT MUZYCZNY”
Zapraszamy do zrobienia pracy przestrzennej instrumentów muzycznych, wykonanej z tworzyw wykorzystywanych w recyklingu (makulatura, plastikowe opakowania, folia, rolki po papierze, sznurek itp.)
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klasy I i II C6 oraz klasy I C4 Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Środzie Wielkopolskiej
• Kryteria oceny: oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do prac
• Prace należy oddać do sekretariatu do dnia 23 kwietnia 2021 r.
• Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Szkoły Muzycznej www.nsmsroda.pl oraz na Facebook’u www.facebook.com/nsmsroda dnia 29 kwietnia 2021 r.
– Regulamin dostępny także w sekretariacie szkoły.

Ze względu epidemiologicznych i kontynuację nauki zdalnej, termin składania prac wydłużono do 17 maja, a termin rozstrzygnięcia konkursu przeniesiono na 20 maja 2021r. Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Regulamin: Regulamin KONKURS PLASTYCZNY-nowa data