Chwile spędzone z dobrą muzyką są jak lekarstwo dla duszy. Dlatego Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie 8 marca przygotowała koncert z okazji „Dnia Kobiet”, podczas którego swoje zdobyte umiejętności zaprezentowali uczniowie wszystkich grup wiekowych. Koncert w tym wyjątkowym dniu dedykowany był szczególnie paniom. Występowali uczniowie wszystkich klas, a także najmłodsze dzieci z zerówki, pod opieką nauczycieli: mgr Agaty Pankiewicz (fortepian), mgr Kingi Sobeckiej (skrzypce) oraz dr. Bartłomieja Marusika (gitara) i mgr. Szymona Chorobińskiego (fortepian). Przy dźwiękach gitary, skrzypiec i fortepianu każdy spędził wspaniałe chwile. Szczególnie panie, do których skierowane były muzyczne i słowne życzenia. Koncert był przede wszystkim wielką radością dla goszczących na nim rodziców i opiekunów uczniów. Dlatego nie brakło wzruszeń i gromkich oklasków. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Zapraszamy na fotorelację, a poniżej zdjęć prezentujemy nagrania video, występują w kolejności:

1. Olga Marusik (gitara) kl. VI cykl 6 -letni i Julia Rybaczewska (nauka śpiewu) – „Naprawdę jaki jesteś..”
2. Aleksandra Klofta kl. IV cykl 6-letni
3. Gabriela Zandrowicz kl. IV cykl 4-letni
4. Hanna Jankowska kl. III cykl 4-letni
5. Ignacy Klofta kl. IV cykl 6-letni
6. Igor Marusik kl. VI cykl 6-letni
7. Leon Forycki kl. I cykl 6-letni
8. Leon Klofta kl. II cykl 6-letni
9. Martyna Zielińska kl. III cykl 6-letni
10. Olga Marusik (gitara) kl. VI cykl 6 -letni i Julia Rybaczewska (nauka śpiewu) – „W moim magicznym domu…”

 

Na grupowych zdjęciach: Z najlepszymi życzeniami dla Pań – uczniowie wraz z nauczycielami: mgr Kingą Sobecką, mgr Agatą Pankiewicz, mgr. Szymonem Chorobińskim i dr. Bartłomiejem Marusikiem.

 

1. Olga Marusik (gitara) kl. VI cykl 6 -letni i Julia Rybaczewska (nauka śpiewu) – „Naprawdę jaki jesteś…”

 

 

2. Aleksandra Klofta kl. IV cykl 6-letni

 

 

 

3. Gabriela Zandrowicz kl. IV cykl 4-letni

 

 

4. Hanna Jankowska kl. III cykl 4-letni

 

 

5. Ignacy Klofta kl. IV cykl 6-letni

 

 

 

6. Igor Marusik kl. VI cykl 6-letni

 

 

 

7. Leon Forycki kl. I cykl 6-letni

 

 

 

8. Leon Klofta kl. II cykl 6-letni

 

 

 

9. Martyna Zielińska kl. III cykl 6-letni

 

 

 

10. Olga Marusik (gitara) kl. VI cykl 6 -letni i Julia Rybaczewska (nauka śpiewu) – „W moim magicznym domu…”