Podczas tegorocznych ferii zimowych dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. – mgr Marta Gorczyca – ogłosiła konkurs fotograficzny. Każdy uczestnik konkursu musiał zrobić zdjęcie, na którym jest on ze swoim instrumentem. Zdjęcie można było osadzić w komentarzu pod postem na szkolnym Facebook’u. Konkurs miał za celu nie tylko rozweselić naszych uczniów, ale także zmotywować, by w okresie wolnym od zajęć uczniowie „chwycili” za swe instrumenty i poćwiczyli, bo tylko sumienna nauka i ćwiczenia czynią mistrza.

Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców:

I miejsce  – Leon Klofta

Wyróżnienie otrzymali:

Aleksandra Klofta

Ignacy Klofta

Dominik Ławniczak

Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Naszym odważnym laureatom gratulujemy.