5 kwietnia uczniowie z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp., którzy kończą w tym roku naukę cyklu 4-letniego i 6-letniego, pisali test podsumowujący ich zdobytą wiedzę. Ogólnopolski Test Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych, przygotowany przez Centrum Edukacji Artystycznej pod nadzorem MEiDN, odbył się w średzkiej szkole muzycznej po raz pierwszy, trwał 60 minut. To taka jakby „matura” muzycznych artystów. Jak widać uczniowie uśmiechnięci bez stresu.