Informujemy, że dnia 21 września ( czwartek) nie będzie zajęć

z p. Wiktorią Różycką oraz p. Natalią Włodarczyk z powodu wyjazdu na szkolenie metodyczne.

Zajęcia te zostaną odrobione/przeniesione na 29 września (piątek),

na te same godziny według planu czwartkowego.