Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie Wlkp. będzie zamknięta

do 24 maja 2020r.

Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.