Regulamin RADA RODZICÓW 2019/2020

Przedstawiciele Rady Rodziców

1. 1. Klofta Rafał- Przewodniczący
2.Jaskuła Grażyna -Zastępca Przewodniczącego
3. Konieczka Małgorzata- Sekretarz
4. Grześkowiak Paulina-Skarbnik

Regulamin Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców