Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej na rok 2021/2022 mogą składać wnioski w terminie od 01.03.2021 r. do 25 czerwca 2021 r.  Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie przeprowadzonego egzaminu do Niepublicznej Szkoły Muzycznej, który odbędzie się w czerwcu 2021 r.
Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Egzaminacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

Pliki do pobrania (1 i 2)

Podanie i dane Kandydata, pliki PDF:

1. http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/07/PODANIE-NSM-PDF.pdf

2. http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/07/DANE-KANDYDATA-PDF.pdf

Podanie i dane Kandydata, pliki Doc:

1. http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/05/PODANIE-NSM.docx.doc

2. http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/07/DANE-KANDYDATA.doc