Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej na rok 2020/2021 mogą składać wnioski do dnia egzaminu (tj. połowa czerwca 2020 r.) Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie przeprowadzonego egzaminu do Niepublicznej Szkoły Muzycznej, który odbędzie się w czerwcu 2020 r.
Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Egzaminacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

Plik do pobrania

Plik PDF: http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/05/PODANIE-NSM-PDF.pdf

Plik Doc: http://nsmsroda.pl/wp-content/uploads/2020/05/PODANIE-NSM.docx.doc

, Rekrutacja