Informacje:

– opłata miesięczna za naukę w szkole wynosi 400 zł,
– przesłuchania kandydatów odbędą się w czerwcu, termin zostanie ustalony,
– podania o przyjęcie kandydata do szkoły można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Spółki Środa XXI przy ul. Plac Zamkowy 1 oraz w siedzibie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Kasztanowy Ogród”
– dokumenty prosimy składać w siedzibie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kasztanowy Ogród” przy ul. 17 Września 10 w Środzie Wielkopolskiej do końca maja,
– w sprawie doboru instrumentu odbywać się będą indywidualne konsultacje z wykładowcami,
– zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w godzinach popołudniowych, w czasie ustalonym indywidualnie z rodzicem,
– w pierwszym roku nauki przewidujemy łącznie 5 godzin lekcyjnych zajęć, z czego 2 lekcje obejmować będą naukę gry na wybranym instrumencie a 3 lekcje obejmować będą zajęcia z kształcenia słuchu, rytmikę, na kolejnych etapach zajęcia z chóru, audycje.