ZAPRASZAMY naszych uczniów na SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się w piątek 20 stycznia w godzinach 17:00-19:00 w auli szkolnej. Kostiumy mile widziane.

Prosimy Rodziców o zapewnienie opieki swojemu dziecku/uczniowi podczas drogi na bal i po balu. Obowiązkowy osobisty odbiór dzieci/uczniów po balu przez Rodziców/Opiekunów.

W przypadku, gdy uczeń/dziecko będzie samo opuszczało szkołę po baliku, potrzebna jest pisemna zgoda Rodziców/Opiekunów. Wzór zgody do odbioru w sekretariacie szkoły lub podczas baliku. Wypełnioną (z podpisem) zgodę należy oddać do rąk Pani Dyrektor lub zostawić w sekretariacie szkoły.