Lista kandydatów zakwalifikowanych do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp.

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 sierpnia 2022 r.:

  1. Julia Sobkowiak klasa I cykl 4-letni

  2. Julian Mikołajczak klasa I cykl 4-letni

  3. Liliana Rydlewska klasa I cykl 6-letni

  4. Artur Tastutar klasa I cykl 6-letni

  5. Olgierd Salik klasa I cykl 4-letni