Szkoła organizuje bezpłatny kurs przygotowawczy dla kandydatów przed egzaminem, który odbędzie się 31 maja 2023 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły, w auli szkolnej na parterze. Kurs przygotowawczy poprowadzi mgr Marta Łuczak-Nowak.

W kursie przygotowawczym może wziąć udział każdy ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej.
Uczestnictwo w kursie przygotowawczym jest bezpłatne, ale nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej na rok szkolny 2023/2024 mogą składać wnioski/podania w terminie od 01.03.2023 r. do 13 czerwca 2023 r.

Kwalifikacje/przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego (badania przydatności), który odbędzie się 13 czerwca 2023 r. od godziny 17:00, budynku szkoły, aula szkolna na parterze.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej oraz wieku dziecka oraz możliwości kadrowych szkoły.

 

PODANIE DO POBRANIA: PODANIE-WNIOSEK, z word na pdf