Brawa dla Leona Foryckiego, który sięgnął po kolejne zwycięstwo zostając laureatem XXVII Słupeckich Spotkań Muzycznych w Słupcy 24-25 listopada (grupa I). Leon jest uczniem Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. w kl. II cyklu 6-letniego. Swoją pasję i niezwykły talent rozwija w klasie gitary pod opieką kompozytora, gitarzysty, autora wielu publikacji i podręczników oraz nauczyciela dr. Bartłomieja Marusika. Wielkie GRATULACJE dla ucznia i nauczyciela.