Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej w związku z ograniczeniem funkcjonowania w dniach 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r. kontynuuje kształcenie na odległość (nauczanie zdalne).

Nauka zdalna trwać będzie do dnia 22 grudnia 2020r. zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego na rok 2020/2021, gdyż od 23-31 grudnia 2020r. obowiązuje zimowa przerwa świąteczna.

Kształcenie na odległość (nauka zdalna) odbywać się będzie jak dotychczas w porozumieniu i w kontakcie z nauczycielami przy wykorzystaniu dostępnych metod i technik kształcenia na odległość określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Link do rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020r.: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000208701.pdf