We wtorek, 18 kwietnia 2023 r., uczniowie klas czwartych z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej, którzy kończą w roku szkolnym 2021/2022 naukę cyklu 4-letniego, pisali test podsumowujący ich zdobytą wiedzę. Ogólnopolski Test Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych, przygotowany przez Centrum Edukacji Artystycznej pod nadzorem MEiDN, odbył się w średzkiej szkole muzycznej po raz drugi. Test rwał 60 minut. Plik audio pozwalał uczniom odsłuchiwać pytania i muzykę, a odpowiedzi zaznaczali na testach. To taka jakby „matura” muzycznych artystów. W Komisji zasiadali: przewodnicząca – Marta Gorczyca – dyrektor NSM I St. w Środzie oraz nauczyciele z jarocińskiej szkoły muzycznej: Magdalena Kusz i Marcin Rausz.