Od poniedziałku 26 października do 8 listopada 2020 r. Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej przechodzi na tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkie materiały potrzebne do nauki nauczyciele będą przesyłali  uczniom. Zajęcia będą się odbywały za pomocą łączy internetowych uzgodnionych i wskazanych w porozumieniu między Rodzicem lub Uczniem a Nauczycielem. Działamy tak samo jak podczas wiosennej nauki zdalnej. Przypomnijmy sobie, że z nauką na odległość wówczas nie było problemu, a w rezultacie sprawiała Wam – Uczniowie – wiele radości. Pamiętajcie, że talent trzeba rozwijać, więc z pozytywnym nastawieniem – Do zobaczenia online.

 

 

Tryb nauki zdalnej został wdrożony poprzez Zarządzenie Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Środzie Wielkopolskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie MEN weszło w życie dnia 24 października 2020 r.

Link do Centrum Edukacji Artystycznej dotyczący Rozporządzenia MEN w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych:

https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-artystycznych-zmiana-rozporzadzenia/