TESTY – MUZYCZNA MAŁA MATURA

We wtorek 16 kwietnia 2024 r. uczniowie klas programowo najwyższych w szkołach muzycznych I stopnia pisali testy sprawdzające ich 4- lub 6-letnią zdobytą wiedzę. Badanie Jakości Kształcenia (BJK) z przedmiotów teoretycznych trwa 60 minut (test i fonia). To taka jakby...