We wtorek 16 kwietnia 2024 r. uczniowie klas programowo najwyższych w szkołach muzycznych I stopnia pisali testy sprawdzające ich 4- lub 6-letnią zdobytą wiedzę. Badanie Jakości Kształcenia (BJK) z przedmiotów teoretycznych trwa 60 minut (test i fonia). To taka jakby „mała matura” dla uczniów szkół muzycznych. Na wyniki testu będziemy musieli poczekać do czerwca, ale już dziś wierzymy, że na pewno wszystkim poszło bardzo dobrze.

Testy organizowało Centrum Edukacji Artystycznej – jednostka realizująca zadania z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.