W dniu 22 września 2022 r. o godzinie 18:00 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia w Środzie Wlkp. odbyło się zebranie Rodziców z dyrektor szkoły mgr Martą Gorczycą.
Podczas zebrania omówiono bieżące sprawy oraz plan działań w roku szkolnym 2022/2023, między innymi:
– koncerty, wyjazdy (teatr) – terminy,
– nauka dzieci, organizacja zajęć, 
– załatwianie spraw – dyżury p. Dyrektor (godzina dla rodziców – wtorek 17:00-18:00).

 

Podczas zebrania wybrano Radę Rodziców na rok 2022/2023 (zgodnie z regulaminem RR):
Pani Marta Ryll – przewodnicząca RR
Pani Karolina Binarsch-Ratajska – zastępca przewodniczącej RR
Pan Robert Osinski – sekretarz RR
Pani Magdalena Golec – skarbnik RR

 

 

(Aktualizacja 26.9.2022 r.)